Imanol Buisán

Dissenyador, ciclista, poeta frustrat, navegant entre muntanyes de revistes i enciclopèdies obsoletes, collagista que busca en un camí constant en els multiversos del collage a través d’una pràctica diària. La seva feina es vertebra entorn del temps i a l’explotació d’un llenguatge: el collage. Considera que la cultura visual ens pertany i podem fer-la pròpia, i que els llenguatges s’han de destruir per construir de nou.


 http://imanolbuisan.com/es/
http://imanolbuisan.tumblr.com

ibuisan0@gmail.com