[TERRAoasi]

[TERRAoasi 2] Art i Educació Lab, és un projecte tranversal entre els Serveis Municipals d’Educació, Cultura i Joventut de Terrassa, sorgit d’un projecte del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona i ACVic Centre d’Arts Contemporànies anomenat Porositats.

Posa en relació l’art, la pedagogia i el context territorial a partir de la combinació d’escoles (educadors i alumnes), institució cultural (tècnics municipals i gestors d’espais culturals), creadors (artistes, dissenyadors…), i barris (llocs, espais, entorns o territoris específics de la ciutat.

El principal objectiu és que la comunitat educativa obtingui una experiència al voltant d’un projecte artístic, que s’haurà gestionat de manera transversal entre artistes, educadors i alumnat. L’artista designat a cada escola conduirà les sessions de treball amb l’alumnat i el professorat, per tal d’orientar, assessorar i guiar les accions previstes. El desplegament i preparació del taller té la durada d’un curs escolar però el treball de taller amb l’artista estarà concentrat en dos mesos.

Al final del procés aquesta experiència serà compartida entre les escoles i els artistes participants, en una Jornada de mostra i intercanvi d’experiències a la Sala Muncunill.

CONCEPTE OASI

En aquest projecte, “Oasi” esdevé un concepte obert que proposa connectar el sentit de pertinença a la comunitat, al barri i a la ciutat, amb aspectes com la qualitat de vida, la interconnexió, la diversitat, etc.

La conjunció [TERRAoasi] manifesta el compromís amb el “territori” i les seva dimensió espacial, temporal i relacional. El conjunt de llocs esdevenen Oasis de Terrassa que prenen diferents formes i sentits en funció de la seva història, les relacions entre les persones, l’arquitectura, les activitats …

En aquest projecte cada escola i artista, treballen plegats en el barri amb l’objectiu d’identificar els aspectes més genuïns que configuren la seva realitat, reflexionar-la i expressar-la artísticament.

Mitjançant l’art totes aquestes parts del territori es fan visibles i propicien la vinculació i la connexió de totes elles amb un projecte comú, que faci de Terrassa una ciutat educativa en les arts.

ESCOLES PARTICIPANTS

Aquesta edició, TERRAoasi orienta els seus esforços per a què l’art visual i la creació artística contemporània, serveixi de mitjà de d’expressió col·lectiva i de cohesió social.

És per això que s’ha convidat a tres escoles públiques de Terrassa: dues de primària i una de secundaria, classificades d’alta complexitat, i d’aquesta manera recolzar el seu projecte educatiu afavorint la igualtat d’oportunitats.

Aquestes escoles han estat escollides pel Servei d’Educació atenent aquest criteri i la predisposició del centre educatiu a acollir aquest projecte.

Per tal de fer possible la continuïtat de l’experiència amb les escoles i artistes del curs 2016-2017, TERRAoasi ha contemplat la possibilitat que els centres que van participar el curs passat, també puguin participar en aquesta edició.

Compartirem els eixos temàtics, la metodologia, calendari i la participació conjunta en la mostra final i les jornades de formació que s’organitzaran.

 

Organització: Comissió tècnica dels serveis Municipals de Cultura-Educació-Joventut

Servei de Cultura: Susana Medina

Servei de Joventut: Laura Fusté

Servei Educació: Gabriel Verderi

 

Coordinació: Gabriel Verderi

Assistent a la coordinació: Sílvia López

Anuncis